ΠΟΚΟιΣΠΕ

είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοι.Σ.Π.Ε. (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.) και αποτελεί δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο των ΚΟιΣΠΕ αριθμώντας 30 μέλη.

σκοπός της ΠΟΚΟΙΣΠΕ είναι η εκπροσώπηση και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων της κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης και της επαγγελματικής ένταξης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

2009 // Η ιδέα για τη δημιουργία ενός δευτεροβάθμιου πανελλαδικού οργάνου εκπροσώπησης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης ξεκινάει ήδη από το 2009, καθώς μέχρι εκείνη τη χρονιά είχαν δημιουργηθεί πάνω από 10 Κοι.Σ.Π.Ε. σε όλη την Ελλάδα.

2009 // Την ίδια χρονιά εκλέχθηκε επταμελής Προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου των Κοι.Σ.Π.Ε..

2011 // Το Φεβρουάριο του 2011 κατά την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες και δράσεις δημοσιότητας για τη σύσταση του Δευτεροβάθμιου οργάνου των Κοι.Σ.Π.Ε» και μέσα από συναντήσεις, συζητήσεις και αποφάσεις δημιουργήθηκε η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε..

Η ΠΟΚΟιΣΠΕ


// αποτελεί το πρώτο επίσημα θεσμοθετημένο δευτεροβάθμιο όργανο Κοινωνικής Οικονομίας,
// ιδρύθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 96), στις 11 Φεβρουαρίου 2011 κατόπιν
// ολικής ψήφισης των άρθρων του Καταστατικού της από 14 Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης.

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2020«Ας επενδύσουμε στην ψυχική υγεία»

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας


Η 10η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ημέρα κατά την οποία πρέπει να θυμόμαστε πόσο σημαντική και αλληλένδετη με τη σωματική υγεία, είναι η ψυχική μας υγεία. Η αντιμετώπιση όλων των ψυχικών παθήσεων, από υπηρεσίες μέσα στην κοινότητα και συνάμα χωρίς το στίγμα και τα στερεότυπα - που σχεδόν πάντα ακολουθούν τις ψυχικές νόσους – θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους μας.
Εκτός από την αντιμετώπιση των ψυχικών παθήσεων, η προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών, των εφήβων και άλλων ηλικιακών ομάδων, αλλά και των εργαζομένων μέσα στους χώρους εργασίας, θα πρέπει επίσης να αποτελέσουν κεντρικές επιλογές για μία κοινωνία.
Περαιτέρω η εξασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα είναι πάντα μία επίκαιρη και διαχρονική προτεραιότητα.

Η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. και τα μέλη της Κοι.Σ.Π.Ε. συμμετέχουν στον εορτασμό με την πολυετή υποστήριξη ατόμων στο εργασιακό περιβάλλον και με την δημιουργία θέσεων εργασίας στις οποίες εργάζονται ισότιμα άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Η φετινή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι αφιερωμένη στην αυτοκτονικότητα και την πρόληψη των αυτοκτονιών, ενός φαινομένου που έχει πάρει διαστάσεις σε όλον τον κόσμο τα τελευταία χρόνια.

”Ο ρόλος της ΠΟΚΟιΣΠΕ είναι η εκπροσώπηση των ΚΟιΣΠΕ σε δημόσιους και διεθνείς οργανισμούς.“

Ανακοινώσεις